Menu

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “The Art of Coffee Painting” ณ ร้าน Buna Organic Coffee ซอยแบริ่ง 21

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “The Art of Coffee Painting” กิจกรรมสุดครีเอท ที่ให้ลูกบ้านได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยการวาดและลงสีด้วยสีกาแฟให้เกิดเป็นภาพศิลปะในแบบเฉพาะตัว พร้อมนำผลงานภาพกลับไปประดับไว้ที่ห้องของลูกบ้านเองเป็นผลงานสุดประทับใจได้อีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้นที่ร้าน Buna Organic Coffee ซอยแบริ่ง 21 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562


Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest